LOGIN / REGISTER

New website, returning customers please re-register

Forgot your password?

Create Account

1 item added to Basket:
Onemind Presents Onemind

Various Artists - Saigon Supersound Vol. 2 [2LP]

Saigon Supersound

  • £34.34

Format: 2 x LP
Catalogue No.: SSS02
Barcode: 0801824015818
Release Date: 04 Nov 2022
Genre: Disco

TRACKLISTS:
A1. Sai Gon - Carol Kim
A2. Khi Tinh Yeu Ðên - Son Ca
A3. Co Tay Ðen - Van Son
A4. Loan Mãt Nhung - Elvis Phýõng
B1. Con Gai Cua Me - Thanh Tuyên
B2. Trang Mõ Ben Suôi - Thanh Thuy
B3. Khuc Hat An Tinh - Phuong Dung
B4. Sang Rýng - Thanh Lan
C1. Thon Trang Mõ H.i Trang Tron - Son
C2. Xin Lê Cuõi Em - Tuy Phuõng
C3. Funky Do – Champagne
C4. Tai Anh Hay Tai Em - Hùng Cýõng & Mai L. Huyên
C5. Tup Lêu L. Týõng - Connie Kim
D1. Ðuõng Len Non - Truõng Hai
D2. Nhõ Minh Anh Thoi - Mai L. Huyên
D3. Mýng Nãng Xuan Vê - L. Thu
D4. Nhýng Ðôi Hoa Sim - Phuong Dung
D5. Lo Tho To Liêu - Kích Ð.ng Nhac

More From This Artist: Carol Kim Champagne Connie Kim Elvis Phýõng Hùng Cýõng Kích Ð.ng Nhac L. Thu Mai L. Huyên Phuong Dung Son Son Ca Thanh Lan Thanh Thuy Thanh Tuyên Truõng Hai Tuy Phuõng Van Son

Shipping calculated at checkout.